درباره ما


دکتر امیررضا بیک محمدی

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

فوکال پوینت علمی کرونا و بیماری های عفونی

چاپ مقالات در نشریه های معتبر علمی

عضو انجمن علمی بیماری های عفونی ایران

عضو انجمن علمی گوارش و کبد ایران

سابقه فعالیت پزشکی در شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد، سازمان زندان ها و

... ...