مقاومت میکروبی چیست؟

مقاومت میکروبی

مقاومت میکروبی چیست؟

زمانیکه باکتری ها ،ویروس ها و قارچ ها به مرور تغییر کرده و دیگر به دارو ها جواب نمیدهند مقاومت میکروبی اتفاق افتاده است.مقاومت میکروبی باعث میشود عفونت ها سخت تر درمان شوند و خطر بیماریهای سخت و حتی مرگ افزایش یابد

اهمیت پیشگیری از مقاومت میکروبی :

مقاومت میکروبی در عفونت های بعد از عمل جراحی در حال افزایش است. این موضوع جراحی هایی مثل تعویض مفاصلف سزارین و … را مخاطره آمیز میکند.داروهایی مثل آنتی بیوتیک از افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف محافظت میکنند و لازم است اثربخشی این داروها حفظ شود

چگونه از مقاومت میکروبی پیشگیری کنیم؟

1- به هنگام بیماری ها به پزشک مراجعه کنید

2- هرگز بدون تجویز پزشک از آنتی بیوتیک ها استفاده نکنید

3- در صورت تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک آنها را بطور منظم مصرف نمایید

4- از بروز عفونت جلوگیری کنید:دستانتان را بشویید ، واکسن بزنید ،روابط ایمن داشته باشید