تخلیه مایع ریه


به تجمع غیرمعمول میزان زیادی مایع در اطراف ریه‌ها که به دلیل بروز بیماری‌های مختلف اتفاق می‌افتد پلورال افیوژن گفته میشود.
درمان این بیماری :
1-علت زمینه ای که باعث ایجاد مایع در داخل ریه شده است
2-تخلیه مایع ریه
تخلیه مایع ریه بدون بیهوشی است و در مطب توسط پزشک متخصص انجام میگیرد.


شما عزیزان میتوانید جهت تخلیه مایع ریه ، به مطب مراجعه فرمایید.