ساکشن و پاکسازی گوشاگر باعلائمی مثل خارش ،وزوز و احساس کیپ بودن گوش و کاهش شنوایی درگیر هستید به احتمال زیاد جرم یا وکس گوش در گوش شما تجمع پیدا کرده اند.
در گذشته از روشهای سنتی شستشوی گوش استفاده میشد اما امروزه ساکشن گوش جایگزین روشهای قدیمی شده است که یک پروسه ی بی دردسر تمیز و سریع را برای بیمار و پزشک فراهم آورده است.


شما عزیزان میتوانید جهت ساکشن وپاکسازی گوش ، به مطب مراجعه فرمایید.