تست سریع (رپیدتست) کرونا


اولین قدم بعد از تماس با فرد مبتلا ، تست کرونا است
این تست دارای دقت تشخیصی بسیار خوبی است و بسیار راحت است و میتواند در محل نیز انجام پذیرد. پس از نمونه گیری، حداکثر ظرف مدت 15 دقیقه، جواب تست آماده میشود.
بدیهی است همانند دیگر تست های تشخیصی کرونا، جواب مثبت به منزله ابتلای قطعی شخص به کروناست و جواب منفی، عدم ابتلای شخص را تایید نمیکند.


شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره در زمینه رپید تست کرونا، به مطب مراجعه فرمایید.توضیحات دکتر امیررضا بیک محمدی در رابطه با
رپید تست کرونا