تست غربالگری پاپ اسمیر


این تست در بانوان محترم بایستی جهت تشخیص سریع و به هنگام امکان ابتلا به انواع سرطان رحم انجام شود.
از سن 21 سالگی الی 65 سالگی هر 3 الی 5 سال، بایستی این تست تکرار شود و نمونه گیری انجام گیرد تا اگر احیانا مستعد ابتلا به سرطان های مربوط به سیستم زنان و زایمان هستید، با درمان به موقع و زودهنگام، از این بیماری و پیشرفت آن جلوگیری کنید.توضیحات دکتر امیررضا بیک محمدی در رابطه با تست غربالگری پاپ اسمیر


به اطلاع بانوان عزیز میرساند، نمونه گیری غربالگری پاپ اسمیر، در محل مطب، توسط ماما انجام میپذیرد.