تست سریع (رپیدتست) ایدزاین تست دارای دقت بسیار بالایی (دقت بالای 96 درصد) است که جواب آن حداکثر طی 15 الی 20 آماده میشود.
تست با کمک خون گیری ساده از مراجعه کننده و با کمک کیت های تشخیصی، انجام میگیرد.
از مزایای بسیار عالی رپید تست ایدز، محرمانگی بسیار بالای آن است چرا که تنها پزشک معالج، مطلع است. همچنین پاسخگویی بسیار سریع این تست باعث میشود، شخص بار روانی و استرس کمتری را تجربه کند.توضیحات دکتر امیررضا بیک محمدی در رابطه با تست سریع ایدز


شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره در زمینه رپید تست ایدز، به مطب مراجعه فرمایید.